Spotlight: Stages of Science

Spotlight: Stages of Science

Af Christian Skovgaard Hansen

Vi har denne gang talt med instruktør Thomas L. Corneliussen og Kristian Martiny om Stages of Science og deres nyeste forestilling Menneskebyrden, som havde premiere på Det Kongelige Teater, Mellemgulvet den 17. januar 2019. I denne forestilling vendes depressionens inderste væsen på vrangen.

Thomas L. Corneliussen og resten af Stages of Science stod også bag den anmelderroste forestilling Human afvikling, som spillede samme sted i sæson 2016/17. Human afvikling satte fokus på vores forhold til normalitet gennem vores møde med Jacob Nossell, som lever med cerebral parese (også kaldet spastisk lammelse).

Stages of Science

Stages of Science har til formål at skabe kunstneriske oplevelser, som kan oplyse om og være med til at løse relevante samfundsproblematikker igennem videnskabelige og kunstneriske kulturprodukter. Stages of Science arbejder derfor med innovative metoder, der kan undersøge, vise og forandre samfundet. Det giver sig blandt andet udtryk i deres teaterforestilling, hvor dilemmaerne og den aktive publikumsdeltagelse er vigtige elementer.

Stages of Science blev grundlagt i november 2016 i forbindelse med forestillingen Human afvikling, der var Stages of Sciences første projekt.

Foto: Stages of Science

Videnskabeligt stiller Stage of Science spørgsmålene: Hvordan kan publikumsinddragende scenekunst indgå i videnskabelige undersøgelser? Og omvendt, hvordan kan borgerinddragende forskning (citizen science) blive til en engagerende kunstnerisk oplevelse?

Ønsket er, at bringe videnskaben til scenen. ”Videnskaben” er nøgleordet.

”Stage of Science udspringer af en fascination af fakta”, siger Thomas, ”af lysten til at blande kunstneriske fortolkninger, uafviselig virkelighed og publikumsinddragende forskning.

Stages og Science ledes til dagligt af Thomas L. Corneliussen, der er instruktør og kunstnerisk leder, og af Kristian Martiny, der er forskningsleder og postdoc på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet.

Læs mere om Stages of Science her.

Hvorfor en forestilling om depression?

”Hvorfor en forestilling om depression? Fordi der opstår nye depressionsdiagnoser i uhyggeligt tempo,” siger Thomas.

Depression er en af de almindeligste psykiske sygdomme. Psykiatri Fonden skriver blandt andet på deres hjemmeside, at ”Hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet, og man kan have det i forskellige grader. Flere kvinder end mænd får en depression.”

Her defineres en depression således: ” Når man har en depression, er man nedtrykt gennem længere tid uden årsag. Nedtryktheden varierer fra tristhed til sort melankoli og dyb fortvivlelse. Evnen til at føle glæde, lyst eller interesse for livet er forsvundet. Man er mere træt end normalt og har en fornemmelse af, at livet er tungt eller uoverkommeligt. Man mangler overskud til at klare hverdagens aktiviteter.”

”Forskningen og videnskaben – uanset emnet – skal præsenteres og have et ansigt. Depression er en lidelse, som på sin vis er ”usynlig” for udenforstående, så det kan være rigtig svært for at andre at forstå lidelsen. Med Menneskebyrden vil vi forsøge at menneskeliggøre lidelsen. Lidelsen får et sprog og et udtryk, som taler til og virkeliggør den over for publikum som ”almindelige borgere”. Vi vil – forsøge at – forstå den – og så kan vi måske alligevel ikke,” siger Kristian.

Kristian Martiny
Foto: Stages of Science

Depression har stor samfundsmæssig betydning, og det har både en menneskelig og en samfundsøkonomisk betydning. Stage of Science vil gerne være med til at vise dette, men samtidig også forsøge at afstigmatisere problemstillingen.

Transformativ læring

Thomas L. Corneliussen og Stages of Science har kastet sig over dette format med kunstneriske og videnskabelige kulturprodukter med publikumsinddragelse, da de mener, at dette hybridformat kan noget helt særligt.

”Vi har mulighed for at tage temperaturen på folks holdning på en helt anden måde end man normalt kan. Det giver samtidig publikum en mulighed for refleksion over og en indlevelse i ellers skjulte problemstillinger, da der jo nu står nogle levende mennesker på scenen og formidler den for os,” siger Thomas.

Stage of Sciences forestillinger er naturligvis også dramatik og en kunstnerisk oplevelse. Men samtidig får man som publikum sat spørgsmålstegn ved sine holdninger.

”Vi præsenterer publikum for nogle dilemmaer, hvor der ikke er noget rigtigt eller forkert,” siger Thomas.

Målet er altså refleksion, engagement og læring. Men Thomas understreger, at der ikke noget smagsdommeri eller formynderi i forhold til hvilke holdninger man bør have. Det er helt op til den enkelte.

”Publikum præsenteres for fakta, viden og forskning, som pludselig bliver rigtig nærværende i og med, at de tre medvirkende, som selv har haft depression, står på scenen foran os. Vi ønsker derfor at skabe en reaktion fra publikum, så der skabes en bredere relation og forståelse for lidelsen,” siger Kristian.

Publikumsinddragelsen

Netop inddragelsen af publikum er vigtig. Både for Stage of Science som sådan – men også i forhold til publikums refleksioner og deres muligheder for at opdage holdninger de måske ikke engang vidste de havde.

Selv om spørgsmålene i forestillingen er de samme hver dag, så er publikum forskelligt. Men selv hvis man ser forestillingen to gange, vil ens refleksioner ikke være de samme. Spørgsmålene er nemlig dilemmafyldte, og kan ikke undgå at sætte en naturlig grundfilosofisk overvejelse i gang.

”Vi skaber en unik situation, hvor virkelighed, oplevelse og videnskab mødes,” siger Thomas.

Thomas Corneliussen
Fotos: Stages of Science

På den måde fremkommer en unik vinkel på folks holdninger til depression og depressionsramte.

Samtidig er Stage of Sciences mål at skabe den nævnte refleksion og dermed bevidsthed hos publikum, så de tager en reaktion med sig fra teatersalen. Forståelsen, fortolkningen, konfrontationen og oplevelsen kommer ind under huden på publikum. Kernen er, hvilke spørgsmål som vi egentligt stiller os selv.

Forestillingen Menneskebyrden

Forestillingen Menneskebyrden havde som nævnt premiere på Det Kongelige Teater, Mellemgulvet den 17. januar 2019, og forestillingen sætter som nævnt fokus på depression.

I forestillingen medvirker skuespillerne Rosa Sand og Thomas Voss, musiker og komponist Maja Romm og derudover Daniel Majholm, Randi Bitsch og Line Roager, som alle tre selv har haft depression.

Fra forestillingen “Menneskebyrden”.
Foto: Søren Meisner

Gennem disse tre virkeliggøres depressionen for os, og de to skuespillere og musikeren skaber en scenemagi ved siden af og sammen med de tre, så vi andre kan få et unikt indblik i den hemmelige verden depressionsramte ellers kan befinde sig så umådeligt alene i.

Læs mere om forestillingen Menneskebyrdenhttps://kglteater.dk/det-sker/sason-20182019/skuespil/menneskebyrden/?section=top.

Fotos: Stages of Science og Søren Meisner

Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/ungtteaterblod

Følg os på Instagram:

@ungt_teaterblod

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *