Anmeldelse: Animal Farm, Betty Nansen Teatret

Anmeldelse: Animal Farm, Betty Nansen Teatret

Af Jesper Brandrup

”Alle dyr er lige, men nogen dyr er lige mere end andre.” De fleste vil kunne genkende den ildevarslende maksime fra George Orwells roman Animal Farm, skrevet vinteren 1943/1944. Bogen er en satirisk fabel over dannelsen af Sovjetunionen skildret gennem livet hos dyrene på Manor Farm (”Herregården”) fra deres revolution mod menneskene, som udbytter deres arbejdskraft, og indførelsen af den socialistiske idealstat på den omdøbte Animal Farm, indtil grisen kammerat Napoleon ved brug af vold kupper gården og siden selv indtræder som udbytter af dyrenes arbejdskraft gennem et tiltagende kynisk og brutalt stalinistisk diktatur. Forestillingen får samtidig et aktuelt skær, når man kigger på, hvem der sidder på magten i Rusland den dag i dag.

Det er ambitiøst at forsøge at fortolke Animal Farm til scenen. Bogen grænser til det samfundsfaglige, og karaktererne i den (som alle er dyr) er reduceret til stereotyper, hvilket næppe er velegnet som teater i en 1:1-tilpasning. Det er et klogt træk med det kunstneriske forbehold om ”en fabel frit efter roman af George Orwell”. Det medfører også, at det ikke er et stykke til dig, der interesserer dig for den mere samfundsfaglige side af bogen.

Allerede tidligt i stykket står det klart, at bogens magtkritik (eller Stalin-kritik) må træde i baggrunden til fordel for et studie af dyrenes indre liv. Det fungerer godt, og det er en forfriskende vinkel at flytte fokus fra indførelsen af planøkonomi til konflikterne dyrene imellem, når nogen kan arbejde mere end andre, og der kommer følelser i klemme. Kammerat Napoleon skal nærmest bare læne sig tilbage og se dyrene splittes af sig selv.

Jeg kunne dog flere gange under stykket godt ærgre mig over, at meget af bogens magtkritik tilsyneladende har måttet vige for landbrugskritik. Det er vældig sjovt og altid aktuelt i et land som Danmark, men stykket stiller sig i en svær position, når det forsøger at ramme en meningsfuld kritik af moderne landbrug, samtidig med at hovedpersonerne drives af bogens motivation om at effektivisere og gøre deres landbrug netop, ja, mere moderne.

Fokusset på dyrenes indre liv understreges yderligere af Lydmors velkomponerede musik og soundscape, som sammen med velkoregraferede rytmiske indslag giver både sjæl og krop til Animal Farm. Det rykker, når skuespillerne får lov at udtrykke sig kollektivt og fysisk til Lydmors heftige elektroniske fortolkninger af krig og revolution, og i de sekvenser løfter stykket sig fra bogen og bliver til sit eget.

Scenografien af Ida Grarup er stærk. Få, simple virkemidler i form af en stor, industriel metalport med påskriften ”ANIMAL FARM”, der løfter sig og afslører, at mange, mange skovlfulde jord gør scenegulvet til én stor pløjemark (tag ikke hvidt tøj på, hvis du sidder på forreste række), giver sammen med den minimalistiske lysstofrørlignende belysning en stærk illusion af, at man befinder sig midt i en større svinebedrift.

Stykket ender dog særligt i andet akt med at sætte sig mellem to stole, hvor et meget højt fortælletempo sætter Tom Silkeborgs dramatisering under et voldsomt pres. De sidste tre kvarter bliver desværre en nærmest jabbende gennemgang af bogens plot, hvor udtryksformen med skuespillere som både er dyr og alvidende fortællerstemme, flere gange bliver for meta grænsende til det anstrengte. Lad dem nu spille skuespil!

Animal Farm lever, når det løfter sig fra forlægget, og særligt Siff Vintersol, Marie Dalsgaard og Ena Spottag gør hhv. Clover, Mollie og Benjamin til levende, sansende hovedpersoner. Tina Gylling Mortensens udmærkede Kammerat Napoleon må også anerkendes.

Det er dog synd, at fortællingen om Kammerat Napoleon ender meget bognær og upersonlig. Det skaber en afkobling fra det stærke fysiske, rytmiske udtryk og dansetableauerne med Lydmors musik fra resten af stykket. Stykket kommer af samme årsag desværre til at føles for langt med sine ca. 2,5, time inkl. pause.

Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé 57, 1820 Frederiksberg C

Spilleperiode: 22. marts-30. april 2022

Set den 31. marts 2022

Fotos: Camilla Winther

Lyst til at købe en billet? Læs nærmere her:

https://www.bettynansen.dk/da/forestillinger/animal-farm/

Medvirkende: Sarah Boberg, Marie Dalsgaard, Tina Gylling Mortensen, Xenia Noetzel-mann, Maria Winther Nørgaard, Maria Rich, Ena Spottag og Siff Vintersol

Roman af: George Orwell

Dramatisering: Tom Silkeberg

Instruktion: Elisa Kragerup

Scenografi: Ida Grarup

Komponist: Lydmor

Koreografi: Signe Fabricius

Lysdesign: Christian Alkjær

Varighed: Ca. 2 timer og 30 minutter inkl. pause

Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/ungtteaterblod

Følg os på Instagram:

@ungt_teaterblod

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *