Anmeldelse: Anne Marie gift Carl-Nielsen, Teater V (gæstespil af Mungo Park Kolding)

Anmeldelse: Anne Marie gift Carl-Nielsen, Teater V (gæstespil af Mungo Park Kolding)

Af Mathias Grønhøj og Eva Gudmand, gæsteanmeldere

’Anne Marie gift Carl-Nielsen’ appellerer til en bred skare af mennesker. Alle over 18 år med interesse i flot skuespil og nutidige samfundsdebatter bør gøre sig selv den tjeneste at se stykket. Det skal dog pointeres, at hvis man forventer et musikalsk input med afsæt i Carl Nielsens musik, vil man blive skuffet.

’Anne Marie gift Carl-Nielsen’ gjorde et stort indtryk på os begge og gav et indblik både i deres liv, samtidig med at vi hele tiden var udfordret af rummets konstruktioner.

Det biografiske stykke omhandler kærlighedsforholdet mellem komponist Carl Nielsen og billedhugger Anne Marie Carl-Nielsen. På kun en halvanden time bliver en hel livshistorie fortalt fra ende til anden. Det er kærlighedshistorien mellem en mand og kvinde, som vil bryde de borgerlige normer og finde deres egen levevej: ”Du og jeg finder på en ny måde at leve på.”

De to skuespillere Maja Juhlin og Frank Thiel formår at udfylde scenerummet og gøre stykket levende og interessant. De gør kærlighedshistorien troværdig og leger med kønsrollerne, som passende lever op til nutidens samfundsdebat, når to dominerende karrieremennesker skal finde en kompromisløs måde at leve på. Der bliver sat spørgsmålstegn ved kvindens rolle: ”Du vil ikke bare være stærk som en mand; du vil være den stærkeste”. Det er netop denne konflikt, som skaber historien og intensiteten mellem de to skuespillere. Hvis man ikke før kendte til de to kendte kunstnere, føler man sig efterfølgende privilegeret af at være del af deres private dilemmaer og med langt større indsigt i både deres kunstneriske problemer og privatliv.

1

Dialogen mellem de to skuespillere er naturlig og legende. Den bygger på en blanding af direkte samtaler og brevudvekslinger mellem de to kunstnere. Som publikum er overgangene mellem, hvornår de er sammen, og hvornår de skriver sammen, udvisket. Dette spændingsforhold bidrager positivt til stykkets karakter.

Specielt er vi imponeret over udnyttelsen af scenesætningen. Med den enkelte opbygning bruges alle rummets dimensioner. Rekvisitterne, lyset og lyden bruges symbolsk på flere planer og giver mulighed for symbolsk fortolkning og subjektivitet.

Denne forestilling er et godt input i denne ”Carl Nielsen-tid”, og den giver et bud på, hvem Carl Nielsen var og om ikke blot hans kompositoriske virke.

Hvis man skal se lidt kritisk på stykket, synes vi de mange eksplicitte kommentarer, som kommer undervejs, afbryder den frie fortolkning hos den enkelte, men samtidig er de dog med til at skabe fremdrift og mening.

Vi går fra salen som to imponerede anmeldere, som ikke blot er klogere på deres biografiske baggrund, men også har oplevet en forestilling, som skaber debat og eftertanke hos os hver især – du bør også se den.

Gæstespil fra Mungo Park Kolding

Teater V i Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby

Spiller igen 10.-12. marts og 28.-30. april 2016


Spilledato: d. 10. juni 2015 (CPH STAGE 2015)

Fotos: Palle Peter Skov


Har du lyst til at købe en billet? Se nærmere på forestillingens officielle side:
 http://www.mungoparkkolding.dk/forestilling.asp?id=5210

Følg os på Facebook:

https://www.facebook.com/ungtteaterblod


Følg os på Instagram:

@ungt_teaterblod

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *